torsdag 18. mai 2017
Rose i sollys

Pusen

Traktorkjetting

Kongler

Stubbe

,
Lav


I skogen finnes så mang en "sopp"
Denne gangen i form av lav - på en kvist i et tre

FargespillOfte ender jeg på tur i Kopperudskauen
- her har jeg hatt mange turer gjennom livet.


Hestehov


Vårens gull

Hvitveis

Barnåler tett påBarnåler på terrassegulvet sammen med litt frost


Skogsbunn


Det å labbe rundt i skauen alene med kamera
gir ikke all verdens km i beina - men ro i sjela
Blåveis


vårens vakreste blomst