torsdag 18. mai 2017
Rose i sollys

Pusen

Traktorkjetting

Kongler

Stubbe

,
Lav


I skogen finnes så mang en "sopp"
Denne gangen i form av lav - på en kvist i et tre

FargespillOfte ender jeg på tur i Kopperudskauen
- her har jeg hatt mange turer gjennom livet.


Hestehov


Vårens gull

Hvitveis

Barnåler tett påBarnåler på terrassegulvet sammen med litt frost


Skogsbunn


Det å labbe rundt i skauen alene med kamera
gir ikke all verdens km i beina - men ro i sjela
Blåveis


vårens vakreste blomst 
 søndag 29. januar 2017

Frost, is og snø


Long time.. so see!
Men du så mange bilder jeg har tatt...

Her er litt fra den siste uka..