torsdag 18. mai 2017
Rose i sollys

Pusen

Traktorkjetting

Kongler

Stubbe

,
Lav


I skogen finnes så mang en "sopp"
Denne gangen i form av lav - på en kvist i et tre

Fargespill